Kara Liste Sorgulama

Kara Liste Sorgulama. Kişiler, bankadan ihtiyaçları doğrultusunda kredi kartı veya banka kredisi talebinde bulunur ve bulundukları talebi bankanın ödeme planına uyarak aylık faiz üzerinden ödemeye başlarlar. Krediyi alan kişi borcunu aksattığı andan itibaren faiz eklenmeye başlar. Eklenen faizin yanında kredi notu da etkilenmeye başlar ve kredi notunda düşmeler meydana gelir.

Kredi notu, kişilerin almış oldukları kredilere olan ödemeleri doğrultusunda sayısal veri analizini ortaya çıkaran bir grafiktir. Bu grafikte 0’a ne kadar yakınlaşmış iseniz, o kadar tehlikedesiniz demektir. 0 ile 1900 puan arasında bulunan kredi puanı kişilerin ödemelerinin doğrultusunda ortaya çıkar ve iniş çıkışlar yaşanır. Kredi notunu yüksek tutmanın en güzel yolu, aylık elde edilen gelirlere göre kredi çekmek veya kredi kartı kullanmaktır. Bu bağlamda ödemeleriniz düzenli olacak, kredi notunuz etkilenmeyecek ve her zaman bankalarla güzel dostluklar kurabileceksiniz.

Kara Listeye Nasıl Girilir?

Kara Liste
Kara Liste

Bankalardan yapmış olunan harcamalar doğrultusunda ödenmeyen borçların sebep olduğu kredi notu düşüklüğü ve bunun yanında ödenmemeye devam eden borçların getirmiş olduğu hukuksal süreç ile birlikte kişiler, Kara Liste olarak adlandırılan Merkez Bankası bünyesinde bulunan veri dosyasına yüklenirler.

Kara Liste’de yer alan borçlu kişiler, borçlarını ödeyip, sicillerini temizleyene kadar herhangi bir bankadan kredi hizmeti alamazlar. Kredi hizmetini tekrar alabilmek için kişi kendi borçlarını temizlemeli ve kredi notunu olabildiğince yüksek seviyelerde tutmalıdır.

Borçlu kişi, borçlu olduğu bankaya 90 gün içerisinde herhangi bir ödeme yapmamış ise, banka tarafından aranarak borcunun ödenmesinin tarihi geçtiği hatırlatılır ve ödeme yapması rica edilir. Kişi bu talebe cevap vermeyip ödeme yapmamaya devam ederse, banka 7 gün içerisinde tekrar bir talepte bulunur. Borçlu bu talebe de cevap vermediği anda kişi avukat yolu ile hukuksal işlemler başlatılarak listeye alınır. Akabinde hukuksal işlemler ile birlikte icra vb. yollar ile borç kişiden tahsil edilir.

Kara Liste Sorgulama

Kişiler, listede var olup olmadıklarını sorgulamak için Merkez Bankasının verilerinden faydalanabilir. Kara Liste’de yer alan kişi bu verilerden faydalanamıyor ise, Merkez Bankasının çağrı hizmetlerini arayarak durum hakkında detaylı bilgi alabilir.

28.07.2021 08:30