İş Bankası Swift Kodu Nedir?

İş Bankası Swift Kodu. Çağımız bilgi ve teknoloji çağı olarak anılmakta iken, finans sektörünün de bu yönde adımlar atması ve kendini güvenli işlemler ve hızlı hizmetler ölçeklerinde programlaması oldukça doğal ve kaçınılmaz bir durumdur.

Çeşitli güvenlik ve pratiklik hizmetlerinin oldukça önemsendiği bankalar, son dönemlerde uluslararası para transferi ve fon aktarımı gibi işlemlerini, Swift sistemi içinde çözmektedirler. Bu sistemde yer alan Swift kodları, her bankaya özel şekilde tanımlanmakta ve benzersiz olmaktadır. Bu sayede, her bankanın bu alanda ayrı bir kimliğinin olması kaçınılmazdır. Swift kodları ile oldukça pratik ve hızlı işlemler yapılabilirken, herhangi bir güvenlik zafiyeti de meydana gelmemektedir.

Swift Kodu Oluşumu

iş bankası swift kodu
iş bankası swift kodu

Özellikle uluslararası işlemlerde, bankaların isimlerinden değil de bu kodlardan bilindiği finans sektöründe, kimi ülkelerde 11 haneli Swift kodları kullanılmakta iken, ülkemizde ve çoğu ülkede bu kodlar 8 haneli şekilde oluşturulmaktadır. Kodun oluşumu, bazı kısaltmaların birleşimi ile sağlanmaktadır. Bir bankanın kısa gösterimi, ilk 4 hanede yer alan kodun bir parçası olurken, bankanın faal olduğu ülkenin kısaltması ise 5. ve 6. Hanelerde yer almaktadır. Ardından gelen 2 hane ise, şube kısaltması olmaktadır.

Türkiye İş Bankası Swift Kodu

Ülkemizin en köklü finans kuruluşu olan Türkiye İş Bankası, uluslararası işlemlerde kişiler ve kuruluşların sıklıkla başvurduğu bir bankadır. Bu bankanın Swift kodu ise, ISBKTRIS şeklindedir.

26.12.2021 08:30